Strategiile de revigorare a activitatilor mestesugaresti

Strategiile de revigorare a activitatilor mestesugaresti in cele trei regiuni de implementare ale proiectului cu ID 129639, respectiv Centru, Nord-Vest si Vest, realizate in cadrul subactivitatii A3.2.

 

Categorie: Mestesug – Livrabile